Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

388 řádky
16KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
 3. <xsl:template match="/">
 4. <root>
 5. <layout-master-set>
 6. <simple-page-master master-name="cover">
 7. <region-body margin-left="1in" margin-right="1in" margin-top="2.5in" margin-bottom="1in"/>
 8. </simple-page-master>
 9. <!--<simple-page-master master-name="doc_info">
 10. <region-body margin-left="1in" margin-top="1in" margin-right="1in" margin-bottom="1in"/>
 11. </simple-page-master>
 12. <simple-page-master master-name="toc_page">
 13. <region-body margin-left="1in" margin-top="1in" margin-right="1in" margin-bottom="1in"/>
 14. </simple-page-master>-->
 15. <simple-page-master master-name="std_page">
 16. <region-body margin-left="1in" margin-top="1in" margin-right="1in" margin-bottom="1in"/>
 17. <region-before extent="1in" display-align="after"/>
 18. <region-after extent="1in" display-align="before"/>
 19. </simple-page-master>
 20. <page-sequence-master master-name="jep_sequence">
 21. <single-page-master-reference master-reference="cover"/>
 22. <!--<single-page-master-reference master-reference="doc_info"/>
 23. <single-page-master-reference master-reference="toc_page"/>-->
 24. <repeatable-page-master-reference master-reference="std_page"/>
 25. </page-sequence-master>
 26. </layout-master-set>
 27. <page-sequence master-reference="jep_sequence">
 28. <flow flow-name="xsl-region-body" font-family="serif" color="black" font-size="10pt">
 29. <block space-before="1.5in" text-align="right" font-family="sans-serif" font-size="18pt">
 30. XEP-<xsl:value-of select="/jep/header/number"/>
 31. </block>
 32. <block text-align="right" font-family="sans-serif" font-size="18pt">
 33. <xsl:value-of select="/jep/header/title"/>
 34. </block>
 35. <!--</flow>
 36. </page-sequence>
 37. <page-sequence master-reference="doc_info">
 38. <flow flow-name="xsl-region-body" font-family="serif" font-size="10pt" color="black">-->
 39. <block font-family="sans-serif" font-size="14pt" space-after=".5em" break-before="page">Document Information</block>
 40. <block font-size="12pt" font-weight="bold">Document Author(s)</block>
 41. <block>
 42. <inline font-weight="bold">Name: </inline>
 43. <inline>
 44. <xsl:value-of select="/jep/header/author/firstname"/>
 45. <xsl:value-of select="/jep/header/author/surname"/>
 46. </inline>
 47. </block>
 48. <block>
 49. <inline font-weight="bold">Email: </inline>
 50. <inline>
 51. <xsl:value-of select="/jep/header/author/email"/>
 52. </inline>
 53. </block>
 54. <block space-after=".5em">
 55. <inline font-weight="bold">JID: </inline>
 56. <inline>
 57. <xsl:value-of select="/jep/header/author/jid"/>
 58. </inline>
 59. </block>
 60. <block font-size="12pt" font-weight="bold">Abstract</block>
 61. <block space-after=".5em">
 62. <xsl:value-of select="/jep/header/abstract"/>
 63. </block>
 64. <block font-size="12pt" font-weight="bold">Document Status</block>
 65. <block space-after=".5em">
 66. <xsl:value-of select="/jep/header/status"/>
 67. </block>
 68. <block font-size="12pt" font-weight="bold">Dependencies/References</block>
 69. <block space-after=".5em">
 70. <xsl:value-of select="/jep/header/dependencies"/>
 71. </block>
 72. <block font-size="12pt" font-weight="bold">Legal Notice</block>
 73. <block space-after=".5em">
 74. <xsl:value-of select="/jep/header/legal"/>
 75. </block>
 76. <block font-size="12pt" font-weight="bold" space-after=".5em">Revision History</block>
 77. <table table-layout="fixed" border-width=".25pt" border-color="black" border-style="solid">
 78. <table-column text-align="center" column-width=".625in" column-number="1"/>
 79. <table-column text-align="center" column-width=".75in" column-number="2"/>
 80. <table-column text-align="center" column-width=".5in" column-number="3"/>
 81. <table-column column-width="4.125in" column-number="4"/>
 82. <table-body>
 83. <table-row background-color="black" color="white" font-weight="bold">
 84. <table-cell padding="3pt">
 85. <block>Version</block>
 86. </table-cell>
 87. <table-cell padding="3pt">
 88. <block>Date</block>
 89. </table-cell>
 90. <table-cell padding="3pt">
 91. <block>Initials</block>
 92. </table-cell>
 93. <table-cell padding="3pt">
 94. <block>Comment</block>
 95. </table-cell>
 96. </table-row>
 97. <xsl:apply-templates select="/jep/header"/>
 98. </table-body>
 99. </table>
 100. <!--</flow>
 101. </page-sequence>
 102. <page-sequence master-reference="toc_page" force-page-count="no-force" format="i">
 103. <flow flow-name="xsl-region-body" font-family="serif" font-size="10pt" color="black">-->
 104. <xsl:call-template name="processTOC"/>
 105. </flow>
 106. </page-sequence>
 107. <page-sequence master-reference="std_page" initial-page-number="1">
 108. <static-content flow-name="xsl-region-after">
 109. <block margin-left="1in" margin-right="1in" padding-top="10pt" border-before-color="black" border-before-width=".125pt" border-before-style="solid" text-align-last="justify" font-size="8pt" font-family="sans-serif" color="black">
 110. XEP-<xsl:value-of select="/jep/header/number"/>:<xsl:text> </xsl:text>
 111. <xsl:value-of select="/jep/header/title"/>
 112. <leader leader-pattern="space"/>
 113. Page <page-number/> of <page-number-citation ref-id="lastpage"/>
 114. </block>
 115. </static-content>
 116. <flow flow-name="xsl-region-body" font-family="serif" font-size="10pt" color="black">
 117. <xsl:apply-templates select="/jep/section1"/>
 118. <block font-family="sans-serif" font-size="12pt" color="black" space-before=".5em" space-after=".5em">Notes:</block>
 119. <xsl:apply-templates select="//note" mode="endlist"/>
 120. <block id="lastpage"/>
 121. </flow>
 122. </page-sequence>
 123. </root>
 124. </xsl:template>
 125. <!-- From the docbook XSL -->
 126. <xsl:template name="object.id">
 127. <xsl:param name="object" select="."/>
 128. <xsl:choose>
 129. <xsl:when test="$object/@id">
 130. <xsl:value-of select="$object/@id"/>
 131. </xsl:when>
 132. <xsl:otherwise>
 133. <xsl:value-of select="generate-id($object)"/>
 134. </xsl:otherwise>
 135. </xsl:choose>
 136. </xsl:template>
 137. <xsl:template name="processTOC">
 138. <block font-family="sans-serif" font-size="14pt" space-after=".5em" break-before="page">Table of Contents</block>
 139. <xsl:apply-templates select="//section1" mode="toc"/>
 140. </xsl:template>
 141. <xsl:template match="/jep/header/revision">
 142. <table-row>
 143. <table-cell padding="3pt">
 144. <block>
 145. <xsl:value-of select="version"/>
 146. </block>
 147. </table-cell>
 148. <table-cell padding="3pt">
 149. <block>
 150. <xsl:value-of select="date"/>
 151. </block>
 152. </table-cell>
 153. <table-cell padding="3pt">
 154. <block>
 155. <xsl:value-of select="initials"/>
 156. </block>
 157. </table-cell>
 158. <table-cell padding="3pt">
 159. <block>
 160. <xsl:value-of select="remark"/>
 161. </block>
 162. </table-cell>
 163. </table-row>
 164. </xsl:template>
 165. <xsl:template match="section1" mode="toc">
 166. <xsl:variable name="oid">
 167. <xsl:call-template name="object.id"/>
 168. </xsl:variable>
 169. <xsl:variable name="num">
 170. <xsl:number level="multiple" count="section1"/>
 171. <xsl:text>.</xsl:text>
 172. </xsl:variable>
 173. <xsl:variable name="sect2.count" select="count(section2)"/>
 174. <xsl:value-of select="$num"/>
 175. <xsl:text> </xsl:text>
 176. <block text-align-last="justify" font-variant="small-caps">
 177. <xsl:value-of select="$num"/>
 178. <xsl:value-of select="@topic"/>
 179. <xsl:text> </xsl:text>
 180. <leader leader-pattern="rule" space-end=".125in"/>
 181. <xsl:text> </xsl:text>
 182. <page-number-citation ref-id="sect-{$oid}"/>
 183. </block>
 184. <xsl:if test="$sect2.count &gt; 0">
 185. <xsl:apply-templates select="section2" mode="toc">
 186. <xsl:with-param name="prevnum" select="$num"/>
 187. </xsl:apply-templates>
 188. </xsl:if>
 189. </xsl:template>
 190. <xsl:template match="section1">
 191. <xsl:variable name="oid">
 192. <xsl:call-template name="object.id"/>
 193. </xsl:variable>
 194. <xsl:variable name="num">
 195. <xsl:number level="multiple" count="section1"/>
 196. <xsl:text>.</xsl:text>
 197. </xsl:variable>
 198. <!--<xsl:number level="single" count="section1"/>-->
 199. <block id="sect-{$oid}" font-family="sans-serif" font-size="14pt" space-after="1em" space-before="1em" font-weight="bold">
 200. <xsl:value-of select="$num"/>
 201. <xsl:text> </xsl:text>
 202. <xsl:value-of select="@topic"/>
 203. </block>
 204. <xsl:apply-templates/>
 205. </xsl:template>
 206. <xsl:template match="section2" mode="toc">
 207. <xsl:param name="prevnum" select='""'/>
 208. <xsl:variable name="oid">
 209. <xsl:call-template name="object.id"/>
 210. </xsl:variable>
 211. <xsl:variable name="num">
 212. <xsl:value-of select="$prevnum"/>
 213. <xsl:number level="multiple" count="section2"/>
 214. <xsl:text>.</xsl:text>
 215. </xsl:variable>
 216. <xsl:variable name="sect3.count" select="count(section3)"/>
 217. <block text-align-last="justify" margin-left="1em">
 218. <xsl:value-of select="$num"/>
 219. <xsl:text> </xsl:text>
 220. <xsl:value-of select="@topic"/>
 221. <xsl:text> </xsl:text>
 222. <leader leader-pattern="rule" space-end=".125in"/>
 223. <xsl:text> </xsl:text>
 224. <page-number-citation ref-id="sect-{$oid}"/>
 225. </block>
 226. <xsl:if test="$sect3.count &gt; 0">
 227. <xsl:apply-templates select="section3" mode="toc">
 228. <xsl:with-param name="prevnum" select="$num"/>
 229. </xsl:apply-templates>
 230. </xsl:if>
 231. </xsl:template>
 232. <xsl:template match="section2">
 233. <xsl:param name="prevnum" select='""'/>
 234. <xsl:variable name="oid">
 235. <xsl:call-template name="object.id"/>
 236. </xsl:variable>
 237. <xsl:variable name="num">
 238. <xsl:number level="single" count="section1"/>.<xsl:number level="multiple" count="section2"/>
 239. <xsl:text>.</xsl:text>
 240. </xsl:variable>
 241. <xsl:variable name="sect3.count" select="count(section3)"/>
 242. <block id="sect-{$oid}" font-weight="bold" font-family="sans-serif">
 243. <xsl:value-of select="$num"/>
 244. <xsl:text> </xsl:text>
 245. <xsl:value-of select="@topic"/>
 246. </block>
 247. <xsl:apply-templates/>
 248. </xsl:template>
 249. <xsl:template match="section3" mode="toc">
 250. <xsl:param name="prevnum" select='""'/>
 251. <xsl:variable name="oid">
 252. <xsl:call-template name="object.id"/>
 253. </xsl:variable>
 254. <xsl:variable name="num">
 255. <xsl:value-of select="$prevnum"/>
 256. <xsl:number level="multiple" count="section3"/>
 257. <xsl:text>.</xsl:text>
 258. </xsl:variable>
 259. <block text-align-last="justify" margin-left="1em">
 260. <xsl:value-of select="$num"/>
 261. <xsl:text> </xsl:text>
 262. <xsl:value-of select="@topic"/>
 263. <xsl:text> </xsl:text>
 264. <leader leader-pattern="rule" space-end=".125in"/>
 265. <xsl:text> </xsl:text>
 266. <page-number-citation ref-id="sect-{$oid}"/>
 267. </block>
 268. </xsl:template>
 269. <xsl:template match="section3">
 270. <xsl:variable name="oid">
 271. <xsl:call-template name="object.id"/>
 272. </xsl:variable>
 273. <block id="sect-{$oid}" margin-left=".5em">
 274. <xsl:if test="../../@type='functional-spec'">FR-<xsl:number level="single" count="section2"/>.<xsl:number level="single" count="section3"/>
 275. </xsl:if>
 276. <xsl:if test="../../@type='supp-spec'">SS-<xsl:number level="single" count="section2"/>.<xsl:number level="single" count="section3"/>
 277. </xsl:if>
 278. <xsl:text> </xsl:text>
 279. <xsl:value-of select="@topic"/>
 280. <xsl:apply-templates/>
 281. </block>
 282. </xsl:template>
 283. <xsl:template match="p">
 284. <block space-before=".5em" space-after=".5em">
 285. <xsl:apply-templates/>
 286. </block>
 287. </xsl:template>
 288. <xsl:template match="code">
 289. <block space-after="1em" margin-bottom="1em" margin-left="1em" font-family="monospace" font-size="8pt" font-weight="normal" white-space-collapse="false" keep-together.within-page="always">
 290. <xsl:value-of select="."/>
 291. </block>
 292. </xsl:template>
 293. <xsl:template match="example">
 294. <table table-layout="fixed" width="100%" space-after="1em">
 295. <table-column column-width="proportional-column-width(1)"/>
 296. <table-body>
 297. <table-row keep-with-next="always">
 298. <table-cell>
 299. <block margin-left=".5em" space-after=".5em" space-before=".5em" font-weight="600" font-size="9pt">
 300. Example <xsl:number level="any" count="example"/>.<xsl:text> </xsl:text>
 301. <xsl:value-of select="@caption"/>
 302. </block>
 303. </table-cell>
 304. </table-row>
 305. <table-row>
 306. <table-cell>
 307. <block margin-left="1em" font-family="monospace" font-size="8pt" font-weight="normal" white-space-collapse="false" keep-together.within-page="always">
 308. <xsl:value-of select="."/>
 309. </block>
 310. </table-cell>
 311. </table-row>
 312. </table-body>
 313. </table>
 314. </xsl:template>
 315. <xsl:template match="note">
 316. <xsl:variable name="notenum">
 317. <xsl:number level="any" count="note"/>
 318. </xsl:variable>
 319. <xsl:variable name="oid">
 320. <xsl:call-template name="object.id"/>
 321. </xsl:variable>
 322. <inline>[<basic-link color="blue" font-weight="bold" internal-destination="nt-{$oid}">
 323. <xsl:value-of select="$notenum"/>
 324. </basic-link>]</inline>
 325. </xsl:template>
 326. <xsl:template match="note" mode="endlist">
 327. <xsl:variable name="oid">
 328. <xsl:call-template name="object.id"/>
 329. </xsl:variable>
 330. <block id="nt-{$oid}" margin=".5em" font-size="8pt">
 331. <xsl:value-of select="position()"/>. <xsl:apply-templates/>
 332. </block>
 333. </xsl:template>
 334. <xsl:template match="link">
 335. <basic-link external-destination="{@url}" text-decoration="underline" color="blue">
 336. <xsl:apply-templates/>
 337. </basic-link>
 338. </xsl:template>
 339. <xsl:template match="strong">
 340. <inline font-weight="bold">
 341. <xsl:apply-templates/>
 342. </inline>
 343. </xsl:template>
 344. <xsl:template match="em">
 345. <inline font-style="italic">
 346. <xsl:apply-templates/>
 347. </inline>
 348. </xsl:template>
 349. <xsl:template match="ul">
 350. <list-block provisional-distance-between-starts="10pt" provisional-label-separation="3pt" space-after=".5em" space-start="1em" margin-left="1em">
 351. <xsl:apply-templates select="li" mode="ul"/>
 352. </list-block>
 353. </xsl:template>
 354. <xsl:template match="ol">
 355. <list-block provisional-distance-between-starts="10pt" provisional-label-separation="3pt" space-after=".5em" space-start="1em" margin-left="1em">
 356. <xsl:apply-templates select="li" mode="ol"/>
 357. </list-block>
 358. </xsl:template>
 359. <xsl:template match="li" mode="ul">
 360. <list-item>
 361. <list-item-label end-indent="label-end()">
 362. <block>&#x2022;</block>
 363. </list-item-label>
 364. <list-item-body start-indent="body-start()">
 365. <block>
 366. <xsl:value-of select="."/>
 367. </block>
 368. </list-item-body>
 369. </list-item>
 370. </xsl:template>
 371. <xsl:template match="li" mode="ol">
 372. <xsl:variable name="num">
 373. <xsl:number level="multiple" count="li"/>
 374. </xsl:variable>
 375. <list-item>
 376. <list-item-label end-indent="label-end()">
 377. <block>
 378. <xsl:value-of select="$num"/>.</block>
 379. </list-item-label>
 380. <list-item-body start-indent="body-start()">
 381. <block>
 382. <xsl:value-of select="."/>
 383. </block>
 384. </list-item-body>
 385. </list-item>
 386. </xsl:template>
 387. </xsl:stylesheet>