2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Peter Saint-Andre 56412aa8c0 corrections pirms 14 gadiem
  Peter Saint-Andre 2ac91f50c8 Initial revision pirms 14 gadiem