Bläddra i källkod

Add CSV generator tool

master
Jonas Wielicki 2 år sedan
förälder
incheckning
d8ed29765f
1 ändrade filer med 54 tillägg och 0 borttagningar
  1. +54
    -0
      tools/xeplist-to-csv.py

+ 54
- 0
tools/xeplist-to-csv.py Visa fil

@@ -0,0 +1,54 @@
#!/usr/bin/python3
import csv
import sys

import xml.etree.ElementTree as etree

from xeplib import load_xepinfos


def main():
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser()

parser.add_argument(
"-l", "--xeplist",
type=argparse.FileType("rb"),
default=None,
help="XEP list to use (defaults to ./build/xeplist.xml)"
)

parser.add_argument(
"-d", "--dialect",
default="unix",
)

parser.add_argument(
"outfile",
)

args = parser.parse_args()

if args.xeplist is None:
args.xeplist = open("./build/xeplist.xml", "rb")

with args.xeplist as f:
tree = etree.parse(f)

accepted, _ = load_xepinfos(tree)

with open(args.outfile, "w") as f:
writer = csv.writer(f, args.dialect)
for number, info in sorted(accepted.items()):
writer.writerow([
number,
info["title"],
info["status"].value,
info["last_revision"]["date"].date(),
info["last_revision"]["version"],
])


if __name__ == "__main__":
main()

Laddar…
Avbryt
Spara